Tel: 0708-16 07 75
E-mail: db@dexor.se

 
Hem Fukt och lukt Undergolv i system Snabba rummet Klarlack Color Floor System Lathund fukt Limning av trägolv Video svanske.htm English Norsk
 
Datablad & PDF
Referenser
Karta - Entreprenörer
Kontakt
Se vår video!
Dexorbond video Video
Color Floor System - CFS
Dexor Bond Color Floor System, (CFS), är baserat på en vattenburen enkomponentig polyuretan/akrylat-baserad färg. Med DexorBond Klarlack på toppen - 90 eller 40 glans. klarlack

DexorBond CFS är ett koncept som tätar ytans porer genom DexorBond Klarlack samt ger möjligheten att färga golvet under klarlacken.
Produkten är i första hand avsedd för ytor av cementbaserade produkter som betong och/eller spackel på golv.

Produkten är lämplig inomhus och utomhus på ytor inom handel och industri samt publika ytor som stormarknader, idrottsarenor, butiker, skolor, kontor, sjukhuskulvertar, balkonger etc. etc

DexorBond CSF har goda diffusions-egenskaper och är därför lämplig för målning på markgolv. DexorBond CSF är gulningsbeständig.

DexorBond CFS som ett koncept möjliggör fri design på cement baserade golv av betong/spackel som loggor, mönster, gångstråk för framför allt butiker och köpcentrum samt andra figurer med ett slitstarkt skikt ovanpå i form av DexorBond Klarlack (se bilder på sid 2).

Mönster görs med schabloner eller maskeringstejp. Tejpen kan användas först efter ca 6 timmar på målad yta (om den är torr). Maskeringstejpen tas bort direkt när den nya färgen torkat.

DexorBond Klarlack är utprovat resistent mot ämnen som ketchup, senap, Coca-Cola, kaffe, vin och vägsalt etc.

Se även datablad för DexorBond Klarlack.
klarlack
Underlag

Undergolvet skall vara (till 100%) helt rent ifrån föroreningar och gamla materialrester som t.ex primer, dammbindning annan isolering etc. Befintligt undergolv saneras rent genom diamantslipning eller blästring.

Nygjutet betongsgolv skall vara minst 21 dagar gammalt och fritt från betonghud och oksanolja. Underlag av betong eller spackel skall ha en draghållfasthelt på minst 1,0 mPa.
Applicering (Färg)

Färgen blandas noga i ca 2-3 minuter innan användning.

Applicering av färg sker med roller.

Färgen bör appliceras i två skikt. Vid grundning på sugande underlag kan första skiktet färg spädas med 20 % vatten.

Vid val av ljusa färger grundas första skiktet med vit färg.

Sörj för god ventilation. Vid luftfuktighet över 85% kan matt och flammig yta uppstå.
  Applicering (Klarlack)

Lacken blandas noga i ca 2-3 minuter innan användning. Klarlacken är vit i färgen men vid applicering blir den transparant och så även efter härdning.

Applicering av Klarlacken sker med korthårig golvmopp. Lacken appliceras i ett eller två skikt. Lacken appliceras i koncentrerad form antingen 90 eller 40 glans.

Vid tyngre trafik kan ytterligare lager appliceras. Lättare belastning kan ske efer ett dygn och full belastning efter ca 1 vecka.
  Underhåll

Ytan städas traditionellt och/eller t.ex med en vanlig roterande skurmaskin med en städdyna av typ Scotchsprite av färg brun eller grön.

Rengöringsmedel skall vara av typ svagt alkaliskt (pH 8) med normala blandningsförhållanden till vatten.

Efter renöring kan ytan bättras vid behov med DexorBond Klarlack 90 eller 40.
Teknisk information
Basmaterial Polyuretan/akrylat
Densitet 1,2
Övermålningsbar Efter ca 3 timmar
Brukbar Efter ca 12 timmar
Full slitstyrka Efter 5-7 dygn
Glansvärde 90/40 (blank/halvblank)
Materialåtgång 1 liter ger 8-10 m2.
Lagringstid 2 år. Lagras frostfritt
Torrhalt Ca 47 viktprocen
Brandfarlighe Icke brandfarligt
Lägsta brukstemp +5°C
Förpackningar 10 Liter
Färgkarta standard

Special färger (förutom standard färger) kan produceras enligt önskemål med tillägg för extra kostnad.

Övrigt

Täckning av färdiglackad yta skall utföras med täckpapp av typ Tetrapack. I det fall andra jobb skall utföras på ytan efter behandling. Täckmaterialet skall överlappa varandra i skarvarna när de tejpas ihop. Tejpning direkt mot lackad yta får inte göras.

Se även datablad för DexorBond Klarlack.
 
Copyright © 2010. Dexor AB  Torsvägen 14  749 60 Örsundsbro.  Tel: 0708-16 07 75.  E-mail: db@dexor.se
Webdesign: Maco Design