Tel: 0708-16 07 75
E-mail: db@dexor.se

 
Hem Fukt och lukt Undergolv i system Snabba rummet Klarlack Color Floor System Lathund fukt Limning av trägolv Video svanske.htm English Norsk
 
Datablad & PDF
Referenser
Karta - Entreprenörer
Kontakt
Se vår video!
Dexorbond video Video
Datablad och PDF
Här kan ni ladda ned datablad i PDF-format  
Alla dokument är sparade i PDF-format vilket innebär att dom kan öppnas och läsas på alla datorer. Om ni mot förmodan inte kan öppna PDF-filer måste ni installera Adobe Reader som är gratis att ladda hem.
Klicka på bilden nedan för nedladdning och följ instruktionerna på skärmen.

adobe reader

Klicka på länkarna nedan!

För att spara PC -> Högerklicka > Spara mål som.
För att spara Mac -> Högerklicka > Hämta länkad fil som.

Fukt & Lukt

Undergolv i ett systemtänkande

Snabba Rummet

Klarlack


Lathund Fukt


Direktlimmat trägolv
Tekn. Dr. Anders Sjöberg

Slutrapport Chalmers
Direktlimmad träparkett på betong
Tekn. Dr. Anders Sjöberg

SP Rapport
Provning av målad alkalispärr
Av Ulf Antonsson, Kemi och materialteknik.

SP Rapport
Bestämning av halten dietylhexylftalat (DEHP) i lim.

Av Lars Cedheim, Kemi och materialteknik.

 
Copyright © 2010. Dexor AB  Torsvägen 14  749 60 Örsundsbro.  Tel: 0708-16 07 75.  E-mail: db@dexor.se
Webdesign: Maco Design