Tel: 0708-16 07 75
E-mail: db@dexor.se

 
Hem Fukt och lukt Undergolv i system Snabba rummet Klarlack Color Floor System Lathund fukt Limning av trägolv Video svanske.htm English Norsk
 
Datablad & PDF
Referenser
Karta - Entreprenörer
Kontakt
Se vår video!
Dexorbond video Video
Fukt och lukt

Alkalispärr (fukt)
DexorBond, alkalispärr, skyddar ovanliggande lim och matta mot fukt ifrån undergolvet.

Lim och matta bryts ned vid kontakt med alkalisk fukt (högt pH) som finns i undergolv av betong och spackel. Detta resulterar i limförtvålning och emissioner.

fukt och lukt
Emissionsspärr (lukt)
DexorBond, emissionsspärr, stoppar befintliga emissioner i undergolvet från att åter nå ut till vår inomhus luft.

Dessa emissioner kan annars orsaka obehaglig lukt, ohälsa, slemhinneirritationer, astma, allergi mm och golvkonstruktionen kan utgöra en sanitär olägenhet där hälsorisker föreligger.
Funktion
DexorBond är beständig mot kemiska belastningar som alkali (högt pH).

Produkten är provad vid Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut genom funktionstest SP-metod 1310, "Målade alkali- och fuktspärrars funktion i golvkonstruktioner".

DexorBond påverkas inte av hög fukt. Den är ång- genomsläpplig men vattenavvisande och kan därför appliceras på betongunderlag med en relativ fuktighet,
RF, upp till 100%.
Utförande
DexorBond appliceras på ett väl rengjort undergolv av betong och/eller spackel. Efter ca 10 timmar är ytan härdad (torkad) och kan beläggas med lim och matta.
Appliceringsanvisningar
Underlag
Betongunderlaget skall vara (till 100%) helt rent ifrån föroreningar och gamla materialrester som t.ex lim, primer dammbindning, annan isolering etc. Befintligt undergolv saneras rent genom diamantslipning eller blästring. Nygjutet betonggolv skall vara minst 21 dagar gammalt och fritt från betonghud och oksanolja.
underlag
Blandning
A och B komponent levereras som en enhet med ett till varandra exakt avpassat blandningsförhållande som inte får ändras. Bas (A-komp.) och Härdare (B-komp.) blandas tillsammans i A-komp.burken i ca 5 minuter med en lågvarvig borrmaskin för att undvika att luftbubblor uppstår i materialet.

Häll tillbaka den färdiga blandningen i B-komp. burken och sedan åter till
A-komp. burken, utav avfalls skäl. På detta sätt erhålles härdad produkt i båda burkarna.

Efter blandning har materialet en brukstid på ca 30 minuter vid 20° C.
blandning
Notera att en höjning av rumstemperaturen till 30-35° C.kan medföra reducerad brukstid med 50% då materialet förvaras i burken. Vid sådan temperaturhöjning kan materialet hällas ut på golvet för att förlänga brukstiden.
Applicering
Applicering av DexorBond sker med en limspackel, roller eller gummi- raka. DexorBond appliceras som alkalispärr i ett (1) skikt om 0,2 mm och som emissionsspärr i två (2) skikt om totalt 0,4 mm. Notera att det andra skiktet skall appliceras inom 24 timmar. Applicering av DexorBond som primer till spackel och avjämningsmassa görs enklast med roller pga underlagets ojämnhet.

Applicering skall utföras i rumstemperatur ca 20°C. och produkten skall hålla samma temperatur. Vid lägre temperatur kan flytförmåga, viskositet och härdningstid reduceras och/eller ändras. Härdningstid för DexorBond är ca 10 timmar vid 20° C.
applicering
DexorBond skall efter applicering och härdning utgöra en porfri och spegelblank yta. Eventuella matta fläckar bättras direkt inom 24 timmar. I annat fall måste ytan på DexorBond ruggas upp med slip-papper innan bättring. Notera att det sista innehållet i burkarna inte skall skrapas ur då risk för att ohärdat material påföres ytan.
Åtgång & Förvaring
En enhet av (A- & B-komp.) för 1 kg ger 1 skikt om 0,2 mm till ca 4,5 m2. Produkten kan förvaras i de oöppnade förpackningarna (1 kg, 5 kg och 10 kg) i rumstemperatur ca 20° C i minst 2 år.
Åtgång förvaring
Arbetshygien
Produkten skall hanteras i enlighet med AFS anvisningar för härd- plaster. Undvik kontakt med hud och ögon. Använd lämpliga skyddskläder (tät engångs-
overall), gummihandskar och skyddsglasögon. Vid stänk i ögonen skölj med mycket vatten och kontakta läkare.
Spackel och avjämningsmassa
Då fuktigheten i undergolvet är för hög för vanlig vidhäftningsprimer kan DexorBond appliceras som primer till spackel och avjämningsmassa på underlag med upp till 100% RF. Se separat datablad för "undergolv i ett systemtänkande".
Platta
Garanti
Applicerad i enlighet med kvalitetssäkringsprogram för DexorBond och enligt Dexors anvisningar, av godkända och auktoriserade entreprenörer, så lämnas en 10-års garanti (till en omfattning av) att DexorBond förhindrar alkalisk nedbrytning av ovanliggande lim och matta till följd av alkalisk fukt ifrån undergolvet.
 
Copyright © 2010. Dexor AB  Torsvägen 14  749 60 Örsundsbro.  Tel: 0708-16 07 75.  E-mail: db@dexor.se
Webdesign: Maco Design