Tel: 0708-16 07 75
E-mail: db@dexor.se

 
Hem Fukt och lukt Undergolv i system Snabba rummet Klarlack Color Floor System Lathund fukt Limning av trägolv Video svanske.htm English Norsk
 
Datablad & PDF
Referenser
Karta - Entreprenörer
Kontakt
Se vår video!
Dexorbond video Video
Lathund
Direktlimmat trägolv på på betongunderlag

• Lathunden är en sammanställning av resultat från beräkningar av omfördelning av kvarvarande byggfukt vid läggning av trägolv med och utan fuktspärr, Sjöberg 2003.
• Lathunden avser Kährs trägolv, Casco Elastic 3476 samt DexorBond fuktspärr.
• Risknivån i underkanten av trägolvet är 65%RF enligt trägolvstillverkaren i projektet.
Limning på normal husbyggnadsbetong (vct = 0,7)

• Fuktspärr behövs redan vid 80%RF* vid normal inomhusluft.
• Är inomhusluften däremot "torr" behövs fuktspärr först vid 85%RF*.
"Normal" inomhusluft (60%RF) "Torr" inomhusluft (40%RF)
Figur 1 och 2.
Fukttillstånd i underkant trägolv efter 6 månaders omlagring av kvarvarande byggfukt.
Trägolvstillverkaren uppger ett ungefärligt motstånd för trägolv (Zträ) på 100 kubikm. s/m.
Limning på byggfuktfri betong (vct = 0,4)

• Vid normal inomhusluft behövs upp mot 16 veckors uttorkning av betongytan.
• Är inomhusluften efter beläggningen "torr" räcker det med 4 veckors uttorkningstid.
• Uttorkningstider gäller när torkklimatet innan beläggning är 20gr C och 40%RF.
• Betongen beräknas "membranhärda" 1 månad innan torkningen startar.
"Normal" inomhusluft (60%RF) "Torr" inomhusluft (40%RF)
Figur 3 och 4.
Fukttillstånd i underkant trägolv efter 6 månaders omlagring av kvarvarande byggfukt i "byggfuktfri" betong. Fukttillståndet är en funktion av ekvivalent torktid innan golvbeläggning i klimat med 20gr C och 40%RF. Betongen har dessförinnan membranhärdat 1 månad.
Rekommendationer från FuktCentrum, LTH
• Använd alltid en fuktspärr vid osäkerhet om ovan angivna förutsättningar uppfyllts.
Var noggrann vid torkning ev betongen enligt ovan angivna villkor, avvikelser från förutsättningarna kan medföra att omfördelning av byggfukt förändras markant.
• Avvikelser kan förlänga torktiden eller i värsta fall innebära att uttorkningen börjar om. Exempelvis börjar torktiden om från början när det tillåts regna på byggfuktfri betong.

*Uppmätt värde på normenligt djup i betongunderlaget enligt www.rbk.nu

Sjöberg A. 2003. Direktlimmat trägolv på betongunderlag – teoretiska beräkningar av fuktbelastning från undergolvet. Avdelning Byggnadsmaterial, LTH. Lund. Rapport TVBM-3112, 16 sidor.

Kostnadsfri nedladdning av rapporten från www.byggnadsmaterial.lth.se/e-doc.htm

 
Copyright © 2010. Dexor AB  Torsvägen 14  749 60 Örsundsbro.  Tel: 0708-16 07 75.  E-mail: db@dexor.se
Webdesign: Maco Design