Tel: 0708-16 07 75
E-mail: db@dexor.se

 
Hem Fukt och lukt Undergolv i system Snabba rummet Klarlack Color Floor System Lathund fukt Limning av trägolv Video svanske.htm English Norsk
 
Datablad & PDF
Referenser
Karta - Entreprenörer
Kontakt
Se vår video!
Dexorbond video Video
Klarlack
Produktbeskrivning

DexorBond Klarlack är en vattenburen 1-komponent polyuretanbaserad klarlack. Den är speciellt framtagen som ytskikt på cementbaserade underlag (inomhus och/eller utomhus). Detta för att underlätta städning och underhåll av färdig yta.
klarlack
Förbehandling
Underlaget skall vara rent, yttorrt och fast.
Befintligt undergolv av betong eller med avjämningsmassa skall vara dammfritt och helt rent ifrån föroreningar och gamla materialrester som t.ex lim, primer, dammbindning, oksanolja annan isolering etc.
Befintligt undergolv saneras lämpligen rent genom diamantslipning.
Befintligt undergolv saneras lämpligen rent genom diamantslipning.
Nygjutet betonggolv skall vara minst 21 dagar gammalt och fritt från betonghud.
Underlaget skall vara ordentligt uthärdat samt ha erforderlig hållfasthet och draghållfastheti enlighet med avsedd verksamhet. Underlaget bör dock ha en ythållfasthet på minst ≥1.0 MPa.
Applicering
Lacken skall blandas noga i minst 2-3 minuter innan användning. Lacken appliceras vanligtvis i två (2) skikt med korthårig golvmopp enligt följande blandningsförhållande:

Skikt 1 (grund)
DexorBond Klarlack 90 i koncentrerad form eller på sugande underlag DexorBond Klarlack 90 om (1:1) - dvs en (1) del lack och en (1) del vatten.

Skikt 2 (topp)
DexorBond Klarlack 40 eller 90 (beroende av önskad ytglans) i koncentrerad form.

Ytterligare skikt (topp):
Appliceras, i koncentrerad form, då avsedd trafik kräver det.

Varje skikt appliceras inom minst 12 timmar efter föregående skikt, men kan appliceras så fort som tidigare skikt är gångbart - efter ca 3 timmar.

Lättare belastning kan ske efter ca 1 dygn och full belastning kan ske efter ca 1 vecka.

För bästa arbetsresultat skall applicering utföras i rums- temperatur ca +20°C. med en relativ fuktighet (RF) i luften på 50% och viss luftomväxling och produkten skall hålla samma temperatur. Vid lägre temperatur försämras flytförmågan och viskositeten samt att torkningstiden förlängs. Lacken skall inte appliceras vid lägre temperatur än +10°C.

Vid applicering se till att skydda hud och ögon.

Endast behörig personal skall beträda ytan under upp-byggnadstiden då nedsmutsning kan medföra försämrad vidhäftning av de olika skikten.

Underhåll
Ytan städas traditionellt och/eller rengöres t.ex med en vanlig roterande skurmaskin med en städ-dyna av typ Scotchsprite av färg brun eller grön. Rengöringsmedel skall vara av typ svagt alkaliskt (pH 8) med normala blandningsförhållande till vatten.

Efter rengöring bättras ytan, vid behov, med DexorBond Klarlack 40 eller 90 (beroende av önskad ytglans) i koncentrerad form.

Övrigt
Täckning av färdiglackad yta skall utföras med täckpapp av typ Tetrapack. Täckmaterialet skall överlappa varandra i skarvarna/fogarna när de tejpas tillsammans. Tejpning direkt mot lackad yta får inte göras.

DexorBond Klarlack är utprovat resistent mot ämnen som ketchup, senap, Coca-Cola, kaffe, vin etc.
DexorBond Klarlack används bl.a på ytor som:

• Lagerutrymmen
• Källarutrymmen i flerfamiljshus
• Publika ytor på idrottsarenor
• Sjukhus kulvertar
• Pigmenterade avjämningsmassor (för kontor, resturanger, butiker, varuhus, stormarknader etc.)
Undersökningsunderlag med kort teknisk rapport och resultat
Datum/Sign 2009-04-15 Anders Gustavsson maxit AB
Projektnummer GPU 421
Projektnamn DexorBond Klarlack
Undersökningsorsak Anders Hansson maxit AB vill testa om DexorBond Klarlack fungerar att appliceras på Floor 4650 Duro Colour samt att sedan testa konstrutionen med Industrihjulstesten 200 Kg (EN13892-5).
Arnold Fredriksson / Anders Hansson maxit AB
Uppdragsgivare Anders Gustavsson maxit AB
Utförs av Anders Gustavsson maxit AB
Kontraktsgenomgång
Uppdragsgivare/Datum Arnold Fredriksson maxit AB / 2009-02-06
Undersöknings program Betongplatta 500x500 mm avjämnas med Floor 4650 (10 mm). Ytan behandlas dagen efter med DexorBond Klarlack om 2 ggr. (13,5+9,4 gram). Efter 31 dygn testas provet med Industrihjulstesten 200 Kg (EN13892-5)
Teknisk rapport Industrihjulstest 200 Kg (EN13892-5). 10000 cykler.
Resultat OK
Teknisk information
Basmaterial Polyuretandispersion
Densitet 1,04 kg/l
Torrhalt Halvblank (ca 40) Blank (ca 90)
Glans Halvblank (ca 40) Blank (ca 90)
Brandklass -
Materialåtgång 1 liter (koncentrerad) räcker till ca 8-10 m2, per skikt
Torktid Efter 3 timmar och brukbar efter 12 timmar
Full slitstyrka Efter 5-7 dygn
Potlife Öppnad förpackning kan åter- förslutas och sparat material kan användas igen enligt appliceringsanvisningar. Materialet förvaras frostfritt
Lagringstid 2 år
Förpackningar 10 Liter
Kulör Transparant, Halvblank till Blank
Övrig information Verktygen rengöres med vatten
Utfärdat den 2010-01-01
Bild före belastning Bild efter belastning
industrihjultest före industrihjultest efter
 
Copyright © 2010. Dexor AB  Torsvägen 14  749 60 Örsundsbro.  Tel: 0708-16 07 75.  E-mail: db@dexor.se
Webdesign: Maco Design