Tel: 0708-16 07 75
E-mail: db@dexor.se

 
Hem Fukt och lukt Undergolv i system Snabba rummet Klarlack Color Floor System Lathund fukt Limning av trägolv Video svanske.htm English Norsk
 
Datablad & PDF
Referenser
Karta - Entreprenörer
Kontakt
Se vår video!
Dexorbond video Video
"Snabba rummet" -vid vattenskada
Unikt koncept

"Snabba rummet" är ett unikt koncept för vattenskador utformat i enlighet med "Undergolv i Systemtänkande", vilket innebär att miljö och kvalitet prioriteras samtidigt som funktion kan garanteras.
snabba_rummet
fuktskador
Med "Snabba Rummet" kan tiden för åtgärd av en vattenskada och färdigställande reduceras avsevärt.

Som ett exempel: En "normal" vattenskada kan åtgärdas och färdigställs på tre (3) veckor istället för åtta (8) till tolv (12) veckor.

Självklart är varje vattenskada unik i sig men principen för reducering av tid gäller för samtliga. Förutom reducering av tid följer kostnadsbesparing samt ofantligt mycket mindre av det obehag som vattenskadan vållar de drabbade.

Notera att "Snabba rummet" vid vattenskada omfattar för tillfället enbart vattenskador på cementbaserade underlag.
Vad är en vattenskada?
snabba rummet vattenskada
1. Vattenskadans omfattning, är alltid lokal - och har en början och ett slut, oavsett vattenskadans omfattning.
2. Skadans början - ex. ett trasigt vattenrör .
3. Skadan avtar - vattnet (vätskemättnaden) slutar och övergår till fukt (i ångform).
4. Skadans slut.
5. Fallande skala - från det att vattnet slutar och fukten avtar till skadans slut - från 100% RF till exempelvis ett bjälklags 85% RF.
Utförande vattenskada - Idag
Vanligtvis så rives, borttages, golvmaterialet och "torkare" sätts in på ett eller annat sätt för att torka ut cementunderlaget och övriga delar av rummet som ex. gipsväggar, träreglar och träsyllar, etc.
Efter viss tid av uttorkning (normalt är ca 8-12 veckor) så anses underlaget och utrymmet i sig klart för färdigställande med nytt material i syfte att allt skall vara åtgärdat - många gånger så är fallet inte så, skadan återkommer därför i många fall men då senare ex. efter några år.
Utförande vattenskada "Snabba rummet"
snabba rummet
Golvmaterialet avlägsnas, borttages - rives.

Befintligt undergolv av betong eller med avjämningsmassa slipas helt rent (till 100%) från gamla materialrester som lim etc. genom ex. diamantslipning.

Efter ett dygn (24 timmar) är underlaget yttorrt och DexorBond appliceras som fukt- och alkalispärr i ett skikt om 0,2 mm eller som emissionsspärr i två skikt om totalt 0,4 mm - vanligtvis med en limspackel alternativt med en roller (typ mohair) eller en gummiraka. Notera att det andra skiktet DexorBond skall appliceras inom 24 timmar.
Snabba rummet i systemtänkande
"Snabba Rummet" är ett helt och unikt koncept för vattenskador som är utformat i enlighet med "Undergolv i Systemtänkande". Förutom faktorer som cementbaserade underlag tas även hänsyn till:
• Gipsväggar
• Reglar av trä
• Syllar av trä
• Överbetong med ingjutna vattenrör på konstruktionsbetong
Vattenskadade gipsväggar bytes ut direkt, om ca. 30 cm från golv och uppåt.
Reglar samt syllar av trä med mögelangrepp bytes ut direkt. Om de inte är angripna av mögel så torkas de ut och det skall då inte behöva ta mer än en (1) till två (2) veckor.

I det fall vattenrör, eller golvvärme av vattenburna ledningar, ingjutna i överbetong, anses vara orsaken till vattenskada bilas överbetongen bort för att lokalisera skadans kärna.
snabba rummet
"Snabba rummet"
Sex alternativa golvkonstruktioner

Underlag:

Underlaget skall vara rent, yttorrt och fast, men kan dock ändå ha en RF om 100%. Underlaget skall ha erforderlig hållfasthet och draghållfasthet i enlighet med avsedd verksamhet. Underlaget bör dock ha en ythållfasthet på minst >1.0 MPa.

Snabba Rummet 1 och 2 ger automatiskt en emissionsspärr (luktspärr) genom två skikt av DexorBond, i konstruktionen. Snabba Rummet 3 till 6 måste kompletteras med ytterligare ett skikt DexorBond för att få en emissionsspärr (luktspärr).

snabba rummet 1-3
snabba rummet 4-6
* Notera att Weber Tätskikt enbart behövs appliceras i våtutrymmen. I annat utrymme behövs det inte appliceras som översta skikt. I det fall klinker väljs som ytmaterial i ett icke våtutrymme skalll översta skiktet vara DexorBond + sand. Detta (+ sand) för att öka vidhäftningen till fixet.

"SNABBA RUMMET" med DexorBond och Webers produkter ger tillsammans med övriga beskrivna hänsynstaganden ett koncept om ett tidspespektiv på färdigställande för vattenskada inom, normal fall, på tre (3) veckor - och då med valfritt golvmaterial som ytmaterial - samt att miljö, kvalitet och funktion kan prioriteras och garanteras.

Notera att endast de som arbetar med undergolvskonstruktionen får beträda ytan under uppbyggnadstiden då nedsmutsning kan medföra försämrad vidhäftning av de olika skikten.

Weber Dry Mix 85 är självtorkande och torkar ned till ca 85% RF på 36 timmar, tre (3) dygn.

Weber avjämningsmassa Floor 4160, 4610, och 4602 är självtorkande och att DexorBond kan tidigast appliceras efter 24 timmar men dock ej senare än 48 timmar.

Weber avjämningsmassa Floor 4150 är normaltorkande och DexorBond kan tidigast appliceras efter 24 timmar vid skikttjocklek om max 5 mm. Vid tjockare skikttjocklek se Weber produktblad för angivna skikttjocklekar och uttorkning.
dexorbond   Weber
 
Copyright © 2010. Dexor AB  Torsvägen 14  749 60 Örsundsbro.  Tel: 0708-16 07 75.  E-mail: db@dexor.se
Webdesign: Maco Design
Video